jQuery(function ($) { $( document ).ready(function() { $(“.button-ga”).on(“click”, function(e){ var id = e.target.id; ga(‘send’, ‘event’, ‘Click’, ‘Kontakt’); }); }); });

Hvis du pludselig får rotter i hjemmet, så er det mest oplagt nok at forsøge at komme af med dem, med de midler du nu lige har liggende. Og selvom denne reaktion naturligvis er meget naturlig, så er rottebekæmpelse ikke noget, man bare uden videre kan kaste sig over.

Det første du bør gøre, hvis du opdager rotter i dit hjem, er, at kontakte den kommune du bor i. Det er faktisk lovpligtigt at underrette kommunen om rotter. Her får du også mulighed for at informere om rotten (hvis du har set den), dens efterladenskaber, samt det sted, hvor du kan have mistanke om, at den er kommet ind.

Herefter vil en skadedyrsbekæmper få direkte besked, og du vil blive kontaktet indenfor otte arbejdsdage. Herefter vil selve processen med at få udryddet rotterne blive sat i værk. Såfremt du har rotter i nogle af de rum du normalt opholder dig i, vil sagen betragtes som en hastesag. Det betyder, at kommunen skal behandle den hurtigst muligt.

Derfor skal der professionelle til

For nogle vil det måske lyde både kompliceret og besværligt at inddrage kommunen, når de opdager rotter på deres ejendom. Men det er ikke uden grund, at man skal have fat i myndighederne, når der er kommet ubudne gæster.

En af de vigtigste årsager er, at de autoriserede rottebekæmpere har et indgående kendskab til de mest effektive måder at komme problemet til livs på. I nogle tilfælde vil fælder være vejen frem, mens det andre gange vil være nødvendigt at lægge gift ud. Kommunerne må ikke blot udlevere rottegift til private husejere, fordi forkert brug af gift kan fører til, at rotterne blive resistente overfor stofferne. Hvis dette sker bliver det sværere at komme af med rotterne.

Derudover har rottebekæmperne erfaring i at finde frem til, hvordan rotterne er dukket op i dit hjem. Dermed kan de også være med til hjælpe dig med at få stoppet indgangshullet, så du kommer af med rotterne i første omgang.

Forebyggelse

Selvom det kan være svært at forhindre rotter, hvis der er fejl på dine rør og kloaker, så kan du selv gøre en række ting, der gør dit hjem mindre attraktivt for rotterne. Først og fremmest kan du naturligvis sørge for, at dine rør og afløb er i ordentlig stand. Det er generelt en god ide jævnligt at få undersøgt for at undgå problemer. Udover rotter kan kloakproblemer blandt andet også fører til oversvømmede kældre.

Det handler derudover om at sørge for, at dit hjem ikke er attraktivt for rotterne at besøge. Derfor er det en god ide at sørge for, at der ikke står føde frit fremme. Derfor skal du undgå at have skraldeposer stående, så de er tilgængelige for rotterne.

Derudover skal du tænke dig grundigt om, hvis du har høns eller fodrer fugle i haven. Det kan nemlig også betyde, at rotterne har meget nem adgang til foder, hvilket gør dit hjem attraktivt for gnaverne. Du skal desuden undgå at have madaffald i haven, hvis du har mistanke om rotter i området.